VELKOMMEN

Føler du at du står fast i gamle mønstre?

Føler du at du har noe som hindrer deg i å nå dine mål?

Har du utfordringer med helsa?

DIN HELSE ER VIKTIG

Healing kan fremme en bedre flyt, og løsne blokkeringer i kroppens energisystem. Dette kan øke kroppens egen naturlige helbrednings-prosess, og gi mer energi, virke forebyggende og hjelpe med avspenning


Frem til 6 August 2024 er det kun mulig å bestille fjernhealing. Dette grunnet flytting av lokaler.


EtikkVi følger Det Norske Healerforbundet's etiske regler.


 • Drive sin virksomhet på en faglig og forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp.
 • Kun gi behandling på forespørsel fra klienter eller dennes foresatte.
 • Informere klienten om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling.
 • Ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse.
 • Formidle respekt for klientens valg mht. andre behandlingsmetoder og terapeuter.
 • Ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under behandling.
 • Vise respekt for klientens trossystem.
 • Ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet.
 • Sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive healingvirksomhet.
 • Opptre realistisk og med omtanke for klientene i spørsmål om honorar og pengegaver.
 • Kun gi behandling på forespørsel fra klienter eller dennes foresatte.
 • På forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidspunkt og kostnader.
 • Ikke opptre på en måte som setter Det Norske Healerforbundet eller healere som gruppe i vanry.